Ruoppaus

Suoritamme rantojen ruoppauksia pitkäpoimintakoneella. Kysy tarjousta ruoppauksesta!

Milloin on hyvä aika ruoppaukselle?

Jotta voidaan minimoida ruoppauksesta aiheutuvat haitat - kuten vesistön sumentuminen - kannattaa ruoppaus ajoittaa syksyyn tai varhaiseen kevääseen. Keväällä ja syksyllä vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on silloin helpompaa.

Suurten ruoppausten ollessa kyseessä, suositeltavaa on hoitaa ruoppaus jään päältä. Suuriin ruoppauksiin (massamäärän tilavuus yli 500 m2 on haettava vesilain mukainen lupa. Pienemmissä ruoppauksissa riittää ilmoitus ELY-keskukseen.